Lär dig HTML – Taggar och attribut

HTML är det märkspråk som ligger till grunden för hela webben. När du går in på en sajt så är hela sajtens struktur skapad i språket. I denna korta lektionen går vi igenom hur språket är strukturerat med taggar och attribut.

Taggar

Html är strukturerat i vad man kallar taggar. Koden för att göra en tabell ser till exempel ut såhär:

<table>
<tr>
<td>
Cell 1 i rad 1
</td>
<td>
Cell 2 i rad 1
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Cell 1 i rad 2
</td>
<td>
Cell 2 i rad 2
</td>
</tr>
</table>

 

Taggarna är de som är inom vinkelparanteserna. <table> säger en tabell startar för att sedan avslutas med </table>. Det samma gäller vid <tr> och </tr> fast istället för en tabell så är det en rad i tabellen.  <td> och </td>  är den enskillda cellen i tabellen. Nedan kan du se hur koden ser ut när den körs i webbläsaren.

       Cell 1 i rad 1        Cell 2 i rad 1
       Cell 1 i rad 2        Cell 2 i rad 2

Attribut

En tagg kan även ha vad som kallas för attribut. När man gör en länk till vår startsida så skriver man till exempel följande.

<a href=”http://www.jawa.se”>Texten som blir länken</a>

Taggen är i detta fallet <a> och den innehåller attributet href med värdet http://www.jawa.se. Inom taggen så lägger man den del av texten som man vill skall bli en länken. I webbläsaren så ser resultatet av koden ut såhär.

Texten som blir länken

Sammanfattningsvis så består alltså html huvudsakligen av olika taggar som kan innehålla olika attribut som får olika värden. I de allra flesta fallen så skall taggen också stängas.

<tagg attribut=”värde”></tagg>

Vi har ovan använt två olika taggar i våra exempel men det finns många, många fler än så. För en full lista med de taggar som finns inom HTML så kan man läsa på denna sidan.