https, är det nödvändigt?

Sedan tidigare så har http följt med ://www och det domännamn man önskar varit den standard för att skriva in domännamn i en webbläsare. Hypertext transfer protocol står denna förkortning för och är den teknik som används för att kunna hämta det innehåll som finns på den sajt man skriver in domännamnet för.

Hypertext transfer protocol secured, https är alltså en förbättring man gjort och säkrat upp med certifikat så att man vet att sajten är säker. https://likvidationer.com/ är ett exempel på sajt som använder sig av detta krypterade protokoll som https utgör. Ser du en grön symbol med ett hänglås så vet du att sajten är säker och krypterar den trafik som sker mellan dig och sajten.

Är det då nödvändigt med https? Absolut skulle vi säga, framförallt om man ska skicka ett kontaktformulär eller annat som mottagaren på sajten ska få. Med kryptering så kan inte fånga upp detta meddelande och läsa vad som skrivit eller få tag på dina kontaktuppgifter. På https://support.google.com/ så kan du läsa mer om just säkra webbplatser. Det är viktigt att vi känner oss säkra online.

Online handel är också en viktig sak att säkra upp med https, här så gäller det att säkra uppgifter vid inloggning och uppgifter för ekonomiska transaktioner. Som kund vill man känna sig säker då man handlar online och https är ett sätt att visa på att man säkrat upp än mer än vad man gjort tidigare.

Publicerad i IT